CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty cổ phần dịch vụ hợp tác quốc tế (TP Hà Nội)  – CICS (Tên gọi tắt), liên quan đến thông tin cá nhân được giao phó cho chúng tôi bằng định nghĩa của chúng tôi về chính sách bảo vệ, và để thực hiện điều này, và tôi tuyên bố như sau:

Chính sách bảo mật

1.
Công ty có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của những thông tin cá nhân và nhân viên, vv để thỏa thuận với tất cả các doanh nghiệp, thực hiện theo các hướng dẫn và các chỉ tiêu khác của pháp luật và các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, thông tin đất nước, hoạt động để bảo vệ các thông tin cá nhân.
2.
Công ty, việc mua lại các thông tin cá nhân, sau khi sử dụng, nó đã được quyết định để xác định mục đích sử dụng, xử lý (mục đích sử dụng bên ngoài) của thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích xác định thì không làm. Ngoài ra, để không thực hiện việc sử dụng nằm ngoài mục tiêu và các biện pháp kiểm soát thích hợp.
3.
Công ty, ngoại trừ các trường hợp dựa trên các quy định pháp luật và được sự đồng ý của người trả lời câu hỏi, tôi không làm điều đó để cung cấp các thông tin cá nhân được các bên thứ ba.
4.
Chúng tôi, nếu bạn đã nhận được đơn khiếu nại và tư vấn liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân, nhanh chóng điều tra sự thật về nội dung của nó, chúng tôi sẽ trả lời trong đức tin tốt trong một thời gian hợp lý.
5.
Công ty, nhằm quản lý tốt các thông tin cá nhân mua lại, tổ chức và thực hiện các biện pháp an ninh con người và các biện pháp vật lý và kỹ thuật, rò rỉ thông tin cá nhân, sẽ làm việc để ngăn chặn và khắc phục sự mất mát hoặc hư hỏng.

Việc xử lý các thông tin cá nhân

1.
Về mục đích thông tin cá nhân. Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở mức cần thiết để đạt được các doanh nghiệp và các mục đích sau đây.
(1).
KINH DOANH
a.
Các công việc thực tế về Sản xuất phối hợp hướng tới Việt Nam
b.
Trong kinh doanh trên việc kinh doanh phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
c.
làm việc kỹ thuật dựa trên kinh doanh được chấp nhận
d.
Trong kinh doanh liên quan đến vị trí của sinh viên nước ngoài
e.
Các công việc liên quan đến dịch vụ chuyển phát thông tin
(2).
Mục đích sử dụng
a.
Để quản lý sinh viên
b.
Để nộp đơn cho các cơ quan chính phủ khác nhau
c.
Cho chuyển phát thông tin
d.
Cho việc cung cấp thông tin đến đích tiếp nhận
e.
Trong trường hợp hoặc tương tự mà được giao cho tất cả hoặc một phần của quá trình xử lý thông tin cá nhân từ các nhà khai thác khác, vv, và để thực hiện đúng và mịn màng của lô hàng đã được các doanh nghiệp
f.
Cho việc tuyển dụng của chúng tôi
g.
cho các nhân viên quản lý việc làm
2.
Tiết lộ thông tin, các thủ tục điều chỉnh, vv
Chúng tôi, tiết lộ thông tin cá nhân của tổ chức từ người được hỏi, thông báo về mục đích sử dụng, sửa chữa, vv trong các trường hợp như các nội dung của thông tin cá nhân là trái với thực tế sở hữu, sử dụng, và như thế, và một bên thứ ba cung cấp (sau đây gọi tắt là “tiết lộ”) tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn. Về quy trình cụ thể theo yêu cầu của bạn để tiết lộ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc dưới đây.
Cần lưu ý rằng, trong số các hóa đơn, liên quan đến thông báo yêu cầu bạn cho công bố thông tin của các yêu cầu và mục đích của bạn, vì vậy hãy chịu phí theo quy định của chúng tôi, xin vui lòng lưu ý.
3.
Đối với tư vấn và khiếu nại liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân
Nếu có thắc mắc như tham khảo ý kiến và khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với các thông tin liên lạc dưới đây, cảm ơn bạn.
4.
Trong trang Web của chúng tôi, cũng như để chứng minh sự tồn tại của Công ty Cổ phần Dịch vụ hợp tác quốc tế CICS, một thực thể quản lý, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, trong một loạt các trang nhập thông tin cá nhân trong các trang web sẽ được mã hóa giao tiếp theo: “SSL (Secure Sockets Layer)” (https // ~). Các “SSL”, bởi các giao thức để gửi và nhận bằng cách mã hóa các thông tin để thực hiện một giao tiếp an toàn trên Internet, Internet Explorer, hoặc là có sẵn trong một trình duyệt có hỗ trợ “SSL” như Safari. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt không hỗ trợ “SSL”, có thể không có hiển thị các dịch vụ của trang web của chúng tôi.