1+

Tìm hiểu về công ty

Bằng những cách sau, bạn có thể có được thông tin về công ty:

+ Thực tập (kỳ nghỉ hè năm 3 Đại Học): Cũng có những công ty mà 1 kỳ thực tập kéo dài xuống kỳ nghỉ. Thực tập sinh là những sinh viên đang học, mà dành 1 khoảng thời gian nhất định để lấy kinh nghiệm tại các doanh nghiệp.
+ Đăng ký tại trang hỗ trợ việc làm (mùa thư năm 3 Đại Học): Tìm hiểu các trang hỗ trợ việc làm Rikunabi, Nikkei Navi, như Navi hàng ngày, và Join the Internet. Khi bạn đăng ký, hoặc nhìn thấy thông tin cụ thể của công ty, sẽ có thể đăng ký tham gia bằng những hồ sơ đó.
+ Chuyến tham quan OB (mùa đông -đầu mùa xuân năm 3 Đại Học): Chuyến thăm OB, đến thăm các nhân viên đang thực sự làm việc cho các công ty muốn tham gia, để nghe những câu chuyện về các nội dung công việc và công ty. Chẳng hạn như việc làm lãnh đạo của các trường đại học, hoặc không tốt nghiệp đúng việc cho công ty đang ứng tuyển. Hãy đặt yêu cầu.
+ Liên hệ với công ty (khoảng mùa đông năm 3 Đại Học – mùa xuân năm 3 Đại Học): Xác định ngành công nghiệp mà bạn muốn, tích cực liên hệ với công ty muốn tham gia. Hãy nắm bắt cơ hội.
+ Đăng ký trên web Công ty hoặc các trang web: từ trang web hỗ trợ việc làm, làm các đăng ký cho các công ty muốn tham gia. Đây sẽ là một bước đầu tiên để có được công nhận sự tồn tại của mình với các công ty đối tác. Nói chung, đối với người đăng ký trên web, có vẻ như có nhiều công ty hướng dẫn của các buổi tư vấn tuyển dụng của công ty.

2+

Họp tư vấn tuyển dụng giữa các công ty tham gia

+ Tư vấn tuyển dụng công ty: Là cuộc họp giữa các công ty nhằm thu hút ứng viên cho các công ty.
+ Tư vấn tuyển dụng công ty: Tư vấn tuyển dụng công ty, không phải chỉ do 1 trong những công ty làm, mà có thể thực hiện với nhiều công ty liên kết.

3+

Gửi hồ sơ

+ Sau khi đăng ký trên web tư vấn tuyển dụng của công ty, bạn sẽ được yêu cầu gửi hồ sơ đăng ký hoặc sơ yếu lý lịch.
+ Hồ sơ đăng ký là nơi ứng viên thu hút các công ty.
+ Hãy điền cẩn thận.

4+

Kiểm tra viết và phỏng vấn

+ Vào đầu mùa xuân năm 3 Đại Học – mùa hè năm 4 Đại Học.
+ Khi bạn đã vượt qua vòng lựa chọn hồ sơ (sơ yếu lý lịch) Vòng kiểm tra cuối cùng là phỏng vấn.

5+

Kiểm tra viết

+ SPI, GAB, … , Toán và những kỹ năng cơ bản để tìm hiểu khả năng áp dụng của họ trên bài kiểm tra bằng tiếng Nhật.
+ Cảm nhận chung và công việc hiện tại.
+ Kiểm tra đánh giá tính cách cá nhân.

6+

Phỏng vấn

+ Phỏng vấn nhóm: nhiều hơn 1 người trong cùng 1 thời gian sẽ phỏng vấn các ứng viên.
+ Thảo luận nhóm: Vài chủ đề được tổng hợp trong cuộc thảo luận từ 4-8 người tạo thành 1 nhóm.
+ Phỏng vấn cá nhân: Vài chủ đề được tổng hợp trong cuộc thảo luận từ 4-8 người tạo thành 1 nhóm.
=> Lưu ý:
+ Hồ sơ sẵn sàng: Xem lại hồ sơ đăng ký, như tự giới thiệu bản thân và mục tiêu, điểm mạnh, để có thể trả lời lưu loát.
+ Chải chuốt: Thể hiện mình như 1 người có vị trí trong xã hội, hãy đến buổi phỏng vấn trong 1 vẻ ngoài được chải chuốt, tươm tất.
+ Thái độ, lời nói: TThái độ chân thành và nhiệt tình, hãy cố gắng nói rõ ràng.

7+

Tiềm năng

+ Mùa xuân năm 4 Đại Học – mùa hè năm 4 Đại Học.
+ Bài kiểm tra khi bạn vượt qua phỏng vấn, thư xin việc cũng được duyệt.